HENJASAJ. N KODA   BILD UPPDRAG CV KONTAKT AKTUELLT   STARTSIDA JAPANSKA
 
  stenskulptur  l brons/järnskulptur  l installation  l scenografi    
 
     
 
   

<
"Liggande objekt"
diabas  b: 1.8m
2015
Bohuslän

sentativ-verk.htm
   

<
"Utsikt över en sjö"
diabas  h: 1.2m
2014 
Utställning-
" Udden Skulptrur"
Hunnebosrtand

   

<
 "Fem säsonger"
   diabas
   h: 1.9m
   2013

            

 

<v:"Svart totem"
      diabas
      h: 2.5m

<h:"Berörningspukt"
     diabas
     h: 2.7m

 
 


<
  "Månens handske"
     diabas
     h: 2,7m
     Ängelsberds
     Skulpturpark.
     Västmanland
     2006

 
 

 


< "Gryninskälla"
     diabas
     h: 3,5m 
     1999

 
 
 

<"Svart magisk kub1"
     diabas
     h: 50cm 
     2013

 
 


< "Bruten kub 3"
     diabas
     2014
     Ekerö

      

 
 


< "Svart kub ll"
     diabas
     h: 50cm 
     2012
     
Stockholm     

  UPP  
  Copyright © 2007 Absolute Z computer  
  Ateljé: Gåshällsvägen 1. 121 56 Johanneshov  Sweden
  www.h-n-koda.se
 
  PERESENTA VERK